Go to Středisko Nový Jičín

Středisko Nový Jičín

814.01

Go to Středisko Příbor

Středisko Příbor

814.02

Go to Středisko Kopřivnice

Středisko Kopřivnice

814.04

Go to Středisko Štramberk

Středisko Štramberk

814.05

Go to Středisko Odry

Středisko Odry

814.06

Go to Středisko Albrechtičky

Středisko Albrechtičky

814.07

O skautingu

Skauting je celosvětová výchovná organizace pro mládež i dospělé. Jejím cílem je vychovávat morálně, fyzicky a duševně zdatné jedince, na základě přátelství, pobytu v přírodě, demokratických principech, povinnosti vůči sobě, bližním, Pravdě a Lásce.

Všechny dovednosti a zásady potřebné pro život ve společnosti se snaží předat nejčastěji pomocí praktické činnosti, rozhovorů a her. Skauti se snaží tvořit lepší svět tím, že berou vlastní život pevně do svých rukou.

„Jednou skautem – navždy skautem“
A. B. Svojsík, zakladatel Junáka – českého skauta

Okresní rada

Okresní rada Junáka (ORJ) sdružuje všechna střediska v krese Nový Jičín. Jejím úkolem je podpora skautské výchovy dětí a vedoucích všech oddílů a středisek. ORJ je tvořena voleným vůdcem, jeho zástupci a volenými členy rady. Každé středisko má v ORJ svého zástupce.

Martin Štábl – Kačer

Předseda okresní rady Junáka

Jan friml – šíp

1. místopředseda okresní rady

Ondřej škarka – Ondra

2. místopředseda okresní rady

Jiří Tuza – Jirka

Volený člen ORJ

Hana Ballashová – Riki

Volená členka ORJ

Lucie Bujnošková – Lusy

Volená členka ORJ

Václav Dobrozemský – Váša

Vedoucí střediska Pagoda Nový Jičín

Patrik Nedoma – Paťa

Vedoucí střediska Příbor

Kryštof Hyvnar – Kolumbus

Vedoucí střediska Kopřivnice

Markéta Kvitová

Vedoucí střediska Štramberk

Anna Hanáčková – Krowka

Vedoucí střediska Odry

Šárka Zapletalová

Vedoucí střediska Albrechtičky

zažij dobrodružství! STAŇ SE SKAUTEM!

Novinky

aneb co se děje v našem okrese